ریونج

نبرد سوخو 35 ایران و اف 35 آمریکا در بازی ریونج

یک چالش مهم در بازی کامپیوتری ریونج نبرد جنگنده نسل چهارم ایران با جنگنده نسل پنجم ایالات متحده یعنی F35 می باشد، در محاسبات روی کاغذ نبرد این دو جنگنده احتمالا با پیروزی F35 همراه خواهد بود اما در یک نبرد داگ فایت یا نبرد بسیار نزدیک پیروزی با SU35 ... ادامه مطلب